GSM KOMUNIKATOR ZA POWERMAX PLUS - VISONIC

GSM KOMUNIKATOR ZA POWERMAX PLUS - VISONIC GSM komunikator za POWERMAX PLUS alarmnu centralu. Napajanje 220V i back up baterija. Potpuni nadzor stanja ispravnosti. ● ubrzane su mogućnosti PM+ upload/download-a preko GSM jedinice ●šalje SMS i govorne poruke na privatne telefone ●komunicira s centralnom stanicom (SIA, kontakt ID format) ●sluţi kao PM+ backup telefonske linije, kao primarni komunikacijski kanal ili kao jedini telefonski kanal ●šalje SMS poruke na centralnu stanicu ●ima dvosmjernu audio komunikaciju između telefona korisnika i korisnika PM+ ●PM daljinsko uključenje ●daljinska aktivacija kućnih priključaka ●daljinski PM+ sustav kontrole, monitoringa (status, pad...) ●zaštitu od sabotaže i prekida linije

Veleprodajna cijena: 2550,00 kn
Maloprodajna cijena: 3136,50 kn