GSM KOMUNIKATOR za POWERMAX PRO - VISONIC

GSM KOMUNIKATOR za POWERMAX PRO - VISONIC GSM komunikator za POWERMAX PRO alarmnu centralu.Napajanje 220V i back up baterija. Potpuni nadzor stanja ispravnosti. ● ubrzane su mogućnosti PMPRO upload/download-a preko GSM jedinice ●šalje SMS i govorne poruke na privatne telefone ●komunicira s centralnom stanicom (SIA, kontakt ID format) ●sluţi kao PM PRO backup telefonske linije, kao primarni komunikacijski kanal ili kao jedini telefonski kanal ●šalje SMS poruke na centralnu stanicu ●ima dvosmjernu audio komunikaciju između telefona korisnika i korisnika PM PRO ●PM daljinsko uključenje i daljinska aktivacija kućnih priključaka ●daljinski PM+ sustav kontrole, monitoringa (status, pad...) ●zaštitu od sabotaţe i prekida linije

Veleprodajna cijena: 1850,00 kn
Maloprodajna cijena: 2275,50 kn