MCT 231 - ALARMI VISONIC

MCT 231 - ALARMI VISONIC Panik tipka - MCT 231 se temelji na CODESECURE TM – tehnologiji, minijaturni šifrirani pedantni prijenosnik/transmiter namjenjen za hitne slučajeve, napajanje i isključivanje te nadzor priključaka/aplikacija u bežičnom sigurnosnom sustavu jednako kao i za kontrolu pristupa, automatizaciju home načina i daljinsku kontrolu sustava. • Pogodan minijaturni atraktivni dizajn. • Vrhunski nivo transmisije. • CODE SECURE TM šifrirana tehnologija sprečava neovlašteno korištenje sustavom. • CODE SECURE TM ID ima tvorničke postavke preko 100 milijuna mogućih kombinacija. • Dugotrajnu standardnu litij batriju. • Vidljivo indiciranje pada napona baterije. • Kao dotatak ima lančić i kolut za ključeve. • Radi na nekoliko frekvencija prema internacionalnim standardima.

Veleprodajna cijena: 280,00 kn
Maloprodajna cijena: 344,40 kn