Detektor plina, propan-butan - MCT 440 - ALARMI VISONIC

Detektor plina, propan-butan - MCT 440 - ALARMI VISONIC Bežični detektor plina- propan-butan jednostavan za instalaciju ,koristi mrežno napajanje 220V i back up litiumska baterija 3V. potpuni nadzor stanja detektora ● kompatibilan je sa svim PM alarmnim sustavima, MCR prijemnicima 304,308. ● Tipovi: plin MCT 440 butan 4H10C i propan C3H8 ● Transmiter ID kod: 24bit digital. Riječ u preko 16 mil.kombinacija, puls s modulacijom ● Cjelokupna duljina poruke: 36 bit-a ● Čujni volumen signala: najmanje 85 dB

Veleprodajna cijena: 818,00 kn
Maloprodajna cijena: 1006,14 kn