NOVO - Potrošački zajam do 60 rata

NOVO - Potrošački zajam do 60 rata Ukupni iznos obročne kupnje preračunava se u EUR po srednjem tečaju HNB-a važećem na dan nastanka transakcije. Rata zajma preračunava se u kune na dan generiranja računa po srednjem tečaju HNB-a važečem na datum zatvaranja mjesečnog DC računa.

Veleprodajna cijena: 0 kn
Maloprodajna cijena: 0 kn