sureLINK

sureLINK

sureLINK tehnologija omogućava udaljeno spajanje na sve TeleEye video servere koji su na Internet spojeni putem broadband veze sa dinamičkom IP adresom (ADSL).

sureLINK je grupa dodatnih funkcija, servisa i softvera koji su ugrađeni u sve TeleEye video servere i transmitere. Korištenjem sureLINK tehnologije TeleEye uređaji rade na Internetu ekonomično budući da osim stalne internet veze (fiksna IP adresa) mogu raditi i na jeftinoj (ADSL) vezi sa dinamičkom IP adresom te na GPRS, 3G i UMTS vezama koje također koriste dinamičko adresiranje.

Prednosti korištenja sureLINK Adrese:
Jednostavno u vaš TeleEye video server upišete adresu koju želite u obliku “www.NEŠTO.NEŠTO.teleeye.net” na primjer “www.rxdemo.pula.teleeye.net”. Tada tu adresu slobodno možete koristiti za spajanje na vaš video server sa bilo kojeg računala na Internetu.

Prednosti korištenja sureLINK-a su:DSL